5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYobchod.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog        Aktuality

Způsoby zapojování kamer na WIFI

Způsoby zapojování kamer na WIFI
Vzhledem k tomu, že možností jak připojit kameru na WiFi neustále přibývá, a člověk se v nich zcela jednoduše ztratí, rozhodli jsme se je sepsat do jednoho přehledného článku.

Připojení ONLINE kamery přes smartphone aplikaci

Metoda je použitelná pouze pro kamery, které jsou vybaveny LAN konektorem. Abychom metodu mohli použít, musí zůstat kamera online - tedy k ní připojíme napájení, pomocí LAN kabelu ji propojíme s modemem.

V příslušné aplikaci potom zadáme ID kamery (nebo naskenujeme QR kód) a heslo, čímž se k ní připojíme. Po nastavení požadované WiFi sítě můžeme odpojit LAN kabel, a kamera už bude s modemem komunikovat přes WiFi.

Tento způsob propojení zpravidla používají klasické bezpečnostní kamery,jako například IP kamera se záznamem Easyn A158.

Zapojení přes WiFi hotspot

Tuto metodu využívají kamery, jež nemají LAN konektor. Abychom mohli začít základní komunikaci s kamerou, potřebujeme se připojit na WiFi hotspot, jenž kamera vysílá, a až potom provádíme konkrétní konfiguraci.

a) Automatická konfigurace 
V aplikaci jdeme do WiFi nastavení, vybereme WiFi síť ke které chceme kameru připojit a zadáme její heslo. Po potvrzení se aplikace automaticky připojí na WiFi hotspot vysílaný kamerou, a odešle do ní požadovanou konfiguraci.

b) Manuální konfigurace
Funguje srovnatelně jako v bodu a) s tím rozdílem, že se aplikace nepřipojí vysílanému hotspotu - musíme se na něj tedy připojit ručně.

Zapojení přes WiFi hotspot umí využít například Otočná skrytá WiFi kamera v budíku Secutek WIP-10.

Air Config / Smart Config

Metodu používají především kamery, které nemají LAN konektor, a ani neumí vysílat vlastní WiFi hotspot. Jedná se o způsob, kdy je vyžadovaná konfigurace přenášena využitím zvukových signálů. V aplikaci tedy nejdříve vyplníme údaje k WiFi síti, ke které chceme kameru připojit, a následně položíme mobilní telefon do blízkosti kamery. Informace se za pomoci zvukových signálů do kamery přenesou, a ta se následně připojí na nakonfigurovanou síť.

Air Config používá ku příkladu nejnovější model WiFi špionážní kamery v PIR čidle.

Zapojení skrze webové rozhraní

Tento způsob se z pravidla používá v případech pokud ostatní metody selžou (například kvůli problému s obslužnou aplikací). Kameru musíme nejdříve za pomoci LAN kabelu připojit do lokální sítě, a potom zjistit její IP adresu, což většinou umožňuje program dodaný výrobcem kamery. Nemáte-li k dispozici program od producenta kamery,lze využít univerzální programy pro prohledávání sítí.

Jakmile známe IP adresu a port kamery, tak se k ní můžeme připojit přes webový prohlížeč, a to optimálně přes Internet Explorer 9-11, jenž je kompatibilní s drtivou většinou kamer. Ve webovém rozhraní kamery následně najdeme konfiguraci WiFi, a nastavíme požadované informace.