5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYobchod.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog        Aktuality

Řešení problémů s IP kamerami anebo NVR rekordéry

Řešení problémů s IP kamerami anebo NVR rekordéry
Při využití síťových zařízení jako IP kamery či NVR rekordéry je schopna vzniknout celá řada problémů, jejichž řešení se pokusíme přiblížit v tomto článku.

1. Chtěl bych změnit nastavení zařízení a nevím jak na to

Změny nastavení zařízení lze provádět několika způsoby:

Přes rovnou připojený monitor - Nejjednodušší varianta, kterou je ale možno aplikovat výhradně na zařízení, jež mají výstup do monitoru (HDMI, VGA, CVBS). 

Přes software dodávaný výrobcem - Většinou pracujebez komplikací, ale dokáže mít omezené funkce. Za pomoci dodávaného software nejprve vyhledáte zařízení v lokální síti a potom můžete upravovat jeho parametry.

Přes aplikaci dodávanou výrobcem - Nastavení bývá lehké, ale funkce bývají běžně velmi omezené. Je nutné, aby bylo zařízení online.

Přes webové rozhraní - Vhodné pro využití v případě, že nemáme k dispozici software dodávaný výrobcem, a nebo dodávaný software neumožňuje nastavení požadovaných funkcí. V tomto případě budeme potřebovat znát IP adresu zařízení, a případně HTTP port.

 

2. Potřebuji se připojit k zařízení, ale neznám IP adresu

Řešení: Zařízení připojte do lokální sítě (LAN) a využitím programu dodávaného výrobcem kamery síť prohledejte. Poté se vám zobrazí všechna zařízení od uvedeného výrobce, jež jsou v síti připojena, i včetně jejich IP adres.

 

3. Zařízení mohu najít v LAN (znám IP adresu) ale nemohu vstoupit do jeho administrace přes webový prohlížeč

3.1. Zařízení má IP adresu mimo rozsah routeru

Řešení 1: Aktivujte přes program dodávaný výrobcem zařízení funkci DHCP (zařízení pak získá vhodnou IP adresu od routeru automaticky)
Řešení 2: Nemáte-li k dispozici program od výrobce zařízení, nastavte optimální IP adresu ručně přes webový prohlížeč. Před tím však budete muset zajistit, aby váš počítač měl nastavený stejný segment sítě (segment sítě je číslo před předposlední tečkou v IP adrese. V adrese 192.168.1.10 je tedy segment sítě 10) jako kamera. Postupujte následovně:

1. zjistěte segment sítě kamery
2. nastavte v PC stejný segment sítě jako má kamera (nesmíte však nastavit zcela identickou IP adresu) 
3. připojte se ke kameře
4. po změně nastavení kamery vraťte PC do původního nastavení

3.2. Zařízení využívá pro HTTP (webové rozhraní) jiný port než 80

Řešení 1: Zjistěte HTTP port zařízení a následně zadejte do prohlížeče spolu s IP adresou zařízení
Příklad: Má-li kamera IP adresu 192.168.1.122 a HTTP port 80, pak stačí do webového prohlížeče zadat 192.168.1.122 a dostanete se do webového rozhraní kamery. Pokud však kamera využívá jiný HTTP port (například 81), pak musíte do prohlížeče zadat adresu včetně portu, tedy 192.168.1.122:81

Řešení 2: Změňte HTTP port zařízení na 80. Toto musíte provést skrze program dodávaný výrobcem.

3.3. Používáte inkompatibilní internetový prohlížeč

Síťová zařízení jsou většinou kompatibilní s prohlížeči Internet Explorer verze 6-11. Edge, Chrome či Firefox mnohdy podporovány nejsou. Vyzkoušejte se tedy připojit přes Internet Explorer. Bude-li vyžadováno stažení určitých pluginů, stáhněte je, nainstalujete, a poté restartujte prohlížeč.

 

4. Zařízení nevidím online

4.1. Zařízení není zapojeno do sítě, a nebo není zapnuté

Řešení: Ověřte, že je zařízení připojené k napájení, že je zapnuté a že je zapojeno k routeru (buď kabelem, nebo přes WiFi)

4.2. Zařízení má IP adresu mimo rozsah routeru

Řešení 1: Aktivujte funkci DHCP (zařízení pak získá vhodnou IP adresu od routeru automaticky)
Řešení 2: Nastavte ideální IP adresu ručně (budete nejprve potřebovat zjistit rozsah vašeho routeru)

Nastavit vhodnou IP adresu či zapnout DHCP můžeme:

- přes program dodávaný výrobcem zařízení

- přes webové rozhraní (zpravidla funguje pouze v IE)

- přes menu zařízení, které zobrazíme po přímém připojení do monitoru (má-li zařízení přímý výstup do monitoru)

 

5. Nevím jak spojit kameru s rekordérem

Aby mohla komunikace mezi zařízeními probíhat, musí být kamera s rekordérem zapojena ve stejné síti. Propojení může probíhat v režimu KAMERA <-> ROUTER <-> REKORDÉR anebo v režimu KAMERA <-> REKORDÉR (v případě, že máte např. tento WiFi kamerový systém), a přitom komunikace mezi jednotlivými prvky může probíhat buď přes WiFi či po kabelu.  

Kamera i rekordér musí mít nastavený stejný segment sítě (nikoliv ale identickou IP adresu). 

5.1. Rekordér nedokáže najít kameru

Řešení: Ověřte, zda je kameru připojena k rekordéru, a nebo že je kamera i rekordér připojen do stejné sítě (ke stejnému routeru)

5.2. Rekordér najde kameru, ale nedokáže zobrazit obraz

Řešení 1: Ověřte, zda má kamera nastavený totožný segment sítě jako rekordér.
Řešení 2: Ověřte, zda je kamera kompatibilní s rekordérem
Řešení 3: Ověřte, zda máte správně vyplněné heslo a další údaje kamery

5.3. Kamera se po čase odpojuje od rekordéru

Řešení: Ověřte, zda má kamera vypnutou funkci DHCP. Je-li funkce DHCP zapnutá, může se IP adresa kamery v čase měnit, a pak ji je nutné z pravidla znovu spárovat s rekordérem. 

TIP: Prohlédněte si nejoblíbenější bezdrátové kamerové systémy v naší nabídce.