5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYobchod.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog        Aktuality

Je možné využít nahrávky z špionážní kamery jako důkaz?

Jestli je skrytě pořízená nahrávka přípustná jako důkaz u soudu či ne, je otázka, jež zajímá hodně našich klientů. Tento článek by měl udělat v používání skrytých nahrávek jasno.

Skryté nahrávky obecně

Pořizování nahrávek ze skryté kamery bez souhlasu nahrávaných osob je pokaždé v střetu s právem na ochranu osobnosti, a proto je jejich použití nutno pokaždé vyhodnotit jednotlivě. V principu lze říci, že pokud je oprávněný zájem na pořízení nahrávky vyšší, než-li oprávněný zájem ochrany osobnosti, pak je nahrávku možno použít.

Pro rozhodování o přípustnosti nahrávky jsou důležité tyto tři body:

  • okolnosti pořízení nahrávky (spíš bude jako důkaz uznána nahrávka zaměstnavatele pořízená zaměstnancem, než-li naopak)
  • možnosti pořizovatele nahrávky na zajištění důkazů odlišnou formou (zda zajištění důkazů jinou formou není možné, je velice pravděpodobné, že bude nahrávka jako důkaz uznána)
  • posouzení intenzity oprávněného zájmu pořizovatele nahrávky proti míře narušení soukromí nahrávaného

Jedná-li se tedy o docela klasický příklad, kdy je někdo poškozován protiprávním jednáním druhé strany, a nemá další možnosti jak toto jednání prokázat, než pořízením špionážní nahrávky, pak bude takovýto záznam velmi pravděpodobně soudem uznán jako důkaz. Podívejte se kupříkladu na příběh jednoho z našich zákazníků, kterému se za pomoci speciálního digitálního dveřního kukátka s kamerou podařilo natočit zloděje při činu, a hlavně díky této nahrávce pachatel skončil ve vězení.

Nahrávka telefonního hovoru

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu spis.zn. 8 Afs 40/2012 z 31.10.2013 je použití tajně pořízené nahrávky hovoru jako důkaz přípustné, ale jenom v určitých případech. Pokaždé je třeba poměřovat intenzitu chráněných zájmů, jež spolu přichází do střetu. V základě lze říci, že pokud je cílem skrytě pořízené nahrávky prokázání deliktního jednání nahrávaného, tak lze nahrávku jako důkaz použít. Pokud by naopak cílem pořízení nahrávky byla dehonestace nahrávané osoby, pak by se jednalo o nepřípustný zásah do jejího soukromí, a tuto nahrávku by jako důkaz nebylo možno použít. 

TIP: Používáte-li iPhone, jež nahrávání hovorů nepodporuje vyzkoušejte speciální diktafon Esonic MQ-U2

Skrytá nahrávka v pracovně právním vztahu obsahující i osobní záležitosti

Podle nálezu Ústavního soudu spis.zn. II. ÚS 1774/14 z 9.12.2014 není možné automaticky odmítnout důkaz v podobě skrytě pořízené nahrávky pracovního rozhovoru jenom proto, že obsauje i skutečnosti osobní povahy. Posouzení přípustnosti nahrávky je nutno provést vždy jednotlivě, a posoudit jaký oprávněný zájem v určitém případě převyšuje. K skrytému pořízení nahrávky mohou velice dobře posloužit kupříkladu brýle s kamerou.

 

Uveřejnění fotografie z kamerového systému na sociální síti

Městský soud v Praze připustil, že fotografii z kamerového systému uvnitř prodejny (jež byla řádně označena upozorněním, že prostor je monitorován) je možné nejen předat policii nebo soudu jako důkaz, ale i její zveřejnění na sociální síti.

"Soud nevidí důvod k ochraně osobní identity pachatele trestné činnosti na úkor osoby jednající v souladu se zákonem."

Pořizování kamerového záznamu veřejného prostoru

V rozsudku NSS spis.zn. 1 As 113/2012 z 25.2.2015 byl řešen případ, kdy žalobce po opakovaných fyzických útocích na svou osobu, bydliště a výhrůžkách fyzickým ublížením členů rodiny instaloval na dům bezpečnostní kamerový systém, jež zčásti zabíral veřejné prostranství. Záběry z kamerového systému byly přijaty jako důkaz, každopádně jeho majiteli byla uložena pokuta, pro nesplnění informační povinnosti (neoznačil dům cedulkou, že prostor je monitorován).

Nové produkty

Odposlech mobilu

Odposlech mobilu je nejefektivnější cesta k informacím, když důvěra selhává. Vyzkoušejte trial licenci zdarma!

Novinky ze SPYobchodu

Nové fotopasti pro každého
Nové fotopasti pro každého

Dnes představíme tři špičkové fotopasti, každá s jinými možnostmi. 

Kamera v hodinkách poprvé mimo ciferník
Kamera v hodinkách poprvé mimo ciferník

Při tajném snímání již nemusíte hodinky natáčet, ale stačí je mít v přirozené poloze. 

Keyloggery
Keyloggery

Keyloggery jsou malé nenápadné kostičky, které zapojíte mezi počítač a klávesnici a vše už běží samo.