5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYobchod.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog        Aktuality

Jaké jsou trendy ve světě špionážních kamer?

Nejen oblečení, účesy a mobily podléhají novým směrům, nejrůznějším faktorům a více nebo méně zásadním změnám v preferencích zákazníků. Už v oblasti zabezpečovací technologie se dá v čase vysledovat zřetelné posuny v popularitě jejich uživatelů. V tomto případě zejména, pokud jde o jednotlivé funkce, vzhled i celkový koncept produktů. Jak by také ne, ve chvíli kdy jde o obor, v němž v hlavní roli vystupuje účelné a přitom sofistikované uplatnění neustále se měnících, vyvíjejících a zdokonalujících se technologií.

Dokonce, trh s kamerovými systémy a dalšími zařízeními určenými pro dohled nad vším, čeho si v životě ceníme, už dávno není žádným okrajovým mini-segmentem. Podle výzkumné marketingové agentury ´Transparency Market Research´ (https://www.transparencymarketresearch.com/) je očekáván jeho globální obrat ve výši cca 40 miliard dolarů. Čím je především vysvětlována strmě vzrůstající křivka výdajů do zabezpečení ze strany běžných obyvatel i obchodních společností? Zmíněná studie jmenuje předně narůstající obavy ze zhoršení bezpečnostní situace, zvyšující se potřebu sledování aktivit typu obtěžování nebo zasahování do soukromí, minimalizování rizik krádeží všeho a v neposlední řadě také rozvoj dopravy a fenoménu cestování, v nichž si dohledová technika postupem doby našla své pevné místo a její uplatnění pro tyto účely také konstantně roste.

A co přesně momentálně nejvíc frčí ve světě zabezpečovací techniky a jaké ostatní trendy lze v nejbližší budoucnosti předpovídat a čekat?

Zaměření na software

Podle expertů na technická odvětví je zrovna zvyšující se závislost a zaměření pozornosti při celkovém vývoji takovýchto produktů na softwarová řešení tím nejmarkantnějším trendem a poznatkem poslední doby, a přitom se nedá očekávat nějaký výrazný obrat v následujícím období. Hlavní analytik jedné z velkých výzkumných společností na světě IHS Markit - John Cropley k tomu dodává, že software bude i nadále v popředí zájmu, ať už jde o uživatelskou práci se zařízením, nebo o další vylepšení a vývoj jednotlivých systémových funkcí nahrávacích bezpečnostních zařízení.

Nárůst obliby multi-senzorových a univerzálních kamer

Jmenovaná tendence příklonu k vícesenzorovým a všestranněji použitelným kamerovým špionážním systémům se projevuje vstupem pořád nových výrobců a prodejců do daného průmyslu. Dalším jevem s tím spojeným je rozšiřování produktových řad vyznačujících se novými konfiguracemi. Přestože je možné předpokládat, že na trhu si udrží prvotní postavení zavedené firmy, předpokládaná expanze s sebou přinese nové příležitosti a šanci najít si svůj segment uvnitř něj i pro další subjekty, které budou stát před úkolem uspokojit vzrůstající poptávku po nových produktových variantách.

A co si skutečně představit pod pojmem ´multi-senzorová kamera´? Jsou to vysoce speciální kamery, používány například v rámci městských kamerových systémů, tedy pro dohled nad veřejnými prostranstvími a nebo všeobecně pro monitoring míst s velkou koncentrací lidí. Taková kamera většinou umí vytvořit panoramatický obraz ve špičkovém rozlišení se naprosto detailním náhledem. I v případě multisenzorových kamer je řídícím prvkem příslušný software, který propojuje správné fungování jednotlivých funkcí.

Větší procento nákupů pro soukromé účely

Už neplatí, že obrat specializovaných výrobců a prodejců plní z větší části zákazníci z firemní oblasti, kteří špionážní kamery a další špionážní řešení poptávají a pořizují pro plnění komerčních úkolů – sledování provozoven,obchodů, skladů, vozového parku, apod.Přirozeně, využití kamer v obchodních i neobchodních prostorech se těší celkem stabilní oblíbenosti, nicméně strmější nárůst byl v posledním sledovaném období zaznamenán naopak u individuálních zákazníků, jež si opatřují kamery pro soukromé účely. Dalo by se tak říci, že v celkovém měřítku dochází k vcelku značnému přesunu z ´byznys´ třídy do ekonomické (soukromé).

Ekonomické i v tom smyslu, že konkurenční boj mění ceny do relací přijatelných pro naprosto běžné zákazníky, pro něž by třeba před pěti nebo deseti lety bylo pořízení takového technického zabezpečovacího řešení těžko dostupné. To potvrzují i analytici a odborníci, kdož mapují daný trh. Dodávají k tomu, že nejvýrazněji je popsaný trend patrný hlavně v případě IP kamerových systémů. Nejen noví, ale i vedoucí výrobci jsou tímto nuceni rozšiřovat své produktové řady směrem k nižším tržním segmentům. Mimo zmíněných IP kamer se to týče i třeba multisenzorových kamer, špionážních dronů, robotů a chytrých přenosných mini kamer. Vysoké oblíbenosti mezi běžnými zákazníky se těší otočné IP kamery. Jedna otočná IP kamera totiž dokáže nahradit 4 i více běžných kamer. Kromě otáčení kamera je schopna i zoomovat. V naší nabídce najdete otočné, neboli PTZ kamery až s 36x zoomem. Pro běžného uživatele je ale obvykle zcela dostačující použít 5ti násobný zoom, který má třeba Full HD otočná IP kamera Secutek CW-EPFHD. 

Důraz na cyber-bezpečnost

Preference IP kamer ze strany osob i firem má za následek další související trend, který v dnešní době stojí oprávněně v popředí zájmu. Tím, že se výrazně více začaly využívat právě digitální IP kamery současně došlo k dramatickému navýšení hrozby cyber-útoků. Výrobci video-nahrávacích bezpečnostních zařízení tak investují mnohem více do vzdělání zákazníků, jak těmto rizikům a hrozbám předcházet a eliminovat je, stejně jako do softwarové architektury a certifikací. Přesto experti vidí i do dalších let značný prostor pro lepší informovanost uživatelů, jaký způsob využívání takové techniky není bezpečný, jak se vyhnout nástrahám a skrytým nebezpečím, jak rozmístit zařízení tvořící jeden uzavřený okruh a nebo systém a v neposlední řadě, jak ochránit sami sebe. V budoucnu je možno očekávat také zvýšenou poptávku po tzv.  ´cloudových´ řešení. Také zde se skrývá značné pole působnosti pro vzdělávání uživatelů, jak při zacházení s touto technikou co nejvíc snížit riziko zneužití a úniku dat.

 

S přispěním zdroje viz níže:

http://streamlinetelecom.com/security-cameras/security-camera-and-video-surveillance-trends-for-2017/