5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYobchod.cz       Doprava a platba       Vše o nákupu       Blog        Aktuality

Jak si poradit s problémovým sousedem

Jak si poradit s problémovým sousedem

Problémové sousedy má celá řada lidí, a spory s nimi se mnohdy mohou táhnout roky. Správně zvolená technika Vám umožní dát sousedovi velmi rychle šach-mat, a Vy tak svůj čas budete moci věnovat příjemnějším věcem, než sousedským sporům.

Lidé často škodí jiným lidem proto, že spoléhají na nefunkční systém, a věří, že nebudou nikdy potrestáni. Bohužel v tomto ohledu často mají i pravdu. Pokud se ovšem na sousedský spor řádně připravíte, můžete ho ukončit rychle a efektivně

Existují 2 přístupy, k řešení problémů tohoto rázu.

A) Preventivní - nebo-li snažit se udělat taková opatření, která pachatele od jeho úmyslu předem odradí (viditelně instalované kamery, a podobně)

B) Chycení při činu - naprosto klíčovou věcí je sousedovo škození řádně dokumentovat, a shromažďovat důkazy. Ve chvíli, kdy budete mít nahromážděn dostatek důkazů, máte pak 3 možnosti

1. Předložit důkazy sousedovi, a ukázat mu, že jeho chování máte dostatečně zdokumentováno, a že pokud nepřestane dělat problémy, podniknete další kroky.

2. Důkazy předložit Policii, a tu nechat jednat.

3. Zažalovat souseda u soudu.


Rozhodnete-li se sousedovo chování dokumentovat, tak určitě není vhodné mu o tom říkat, jelikož si pak začne dávat větší pozor, a pro vás bude složitější jeho zaznamenání při činu. 

Kde vám soused škodí?

Na rodinném domu či pozemku

Poškozuje vůz

Přečtěte si obsáhlý článek o tom, Jak efektivně zabezpečit vůz proti vandalismu.

Obtěžující soused v bytovém domě

V první řadě je dobré zjistit, formu vlastnictví bytu. Podle toho pak můžete zvolit další postup. Ve všech případech je ovšem tak jako v jakýchkoliv jiných sporech veškeré závadné jednání dokumentovat, a shromažďovat důkazy. Se shromažďováním důkazů je vždy nejlepší začít co nejdříve. Existuje sice možnost, že se sousedem nakonec budete schopni dohodnout normálně lidsky, shromážděné důkazy nakonec nebudete muset ani použít. Nicméně ve chvíli, kdy lidská domluva nezabere, tak zpětně důkazy již nepořídíte.

Soused bydlí v nájmu

Pokud soused, který vás obtěžuje svým chováním, není vlastníkem bytu, a nelze proto po něm požadovat dodržování sousedských práv ve smyslu občanského zákoníku, můžete se domáhat nápravy situace přímo u pronajímatele. Pronajímatel je v případě opakovaného a podstatného obtěžování ostatních nájemníků oprávněn dát takovému nájemci výpověď, pokud ani po jeho písemné výstraze se svým rušivým chováním nepřestane. Každý z nájemců je také povinen dodržovat řád v domě či pravidla určená nájemní smlouvou, která obvykle zakazují obtěžování nájemníků nadměrným zápachem či hlukem, rušením nočního klidu, skladováním odpadků, apod. a jejichž soustavné porušování může vést právě k ukončení nájmu ze strany pronajímatele.

Družstevní byt

I družstva či společenství vlastníků jednotek mívají své vlastní domovní řády, které mají obyvatele domu povinnost dodržovat. Jestliže tak někteří nečiní, upozorněte na tuto skutečnost na některé z pravidelných schůzí - zjistíte tak, zda jste chováním souseda obtěžováni pouze vy, a zda jde tedy třeba jen o Váš subjektivní pocit nebo zda soused ruší i ostatní. U družstevních bytů platí, že družstvo je v případě závažného porušování členských povinností, oprávněno rozhodnout o vyloučení takového člena, předcházela-li tomu písemná výstraha. 

Vlastníku bytu ve společenství vlastníků

U společenství vlastníků jednotek je možné na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky podat k soudu žalobu na nařízení prodeje jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

Hlučný soused

Sousedé nás mohou obtěžovat v podstatě čímkoli – sledováním, nepořádkem, skladováním zapáchajících věcí, nejčastějším problémem však v rámci sousedských vztahů bývá

Rušení nočního klidu a působení nadměrného hluku je velmi častou příčinou sousedských sporů. Rámus nemusí působit soused pouze pořádáním večírků s hlasitou hudbou, hádkami s manželkou, ale může mít také v  oblibě například ve tři hodiny ráno klepat řízky nebo si ve stejnou dobu navrtávat obrázky.  Neúměrný hluk může působit také sousedův neustále štěkající pes. Jestliže však sousedé hluk působí během tzv. nočního klidu, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku, a to rušení nočního klidu. Podle rozhodovací praxe soudů je nočním klidem myšleno období mezi 22 - 6 hodinou ranní. Za tento přestupek lze pachateli uložit pokutu až do výše 5.000 Kč. Kromě toho je každá obec oprávněna upravovat pravidla nočního klidu prostřednictvím svých vlastních, závazných vyhlášek.

Soused jedné z našich klientek dlouhodobě v bytě týral psa, který neustále štěkal. Prokazatelnou nahrávku se podařilo pořídit použitím odposlechu přes zeď. Na základě udání a předložení dostatečného počtu nahrávek, bylo rozhodnuto, že soused zvíře týrá, na základě čehož mu bylo odebráno, a problém byl vyřešen.

Soused slídil

Nový občanský zákoník uvádí

"Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod"

Jako obtěžující imisi lze považovat i šmírování ze strany souseda. Hranice určení toho, kdy už se jedná o postihnutelné obtěžování, a kdy ne, není ovšem nijak pevně vymezena. 

Abyste mohli být u soudu úspěšní, je opět nutné závadné chování souseda velmi pečlivě dokuementovat, jelikož u soudu budete muset vy prokázat sousedovo provinění, nikoliv on svou nevinu.

Ustálená soudní praxe říká, že pokud vás soused obtěžuje koukáním, musíte v první řadě provést opatření, která nahlížení do soukromí zabrání (udělat neprůhledný plot, záclony do oken, a podobně).

Ve chvíli, kdy soused začne překážky aktivně překonávat - např. když si k plotu postaví žebřík, tak je to přesně ta chvíle, kdy už vám soud velmi pravděpodobně dá za pravdu, že takovéto chování je již za hranou přípustnosti.

Takovéto chování vám pomůže zdokumentovat například kamerový systém, skrytá kamera, či fotopast.

 

Příběhy klientů, kterým špionážní technika pomohla vyřešit problém

Dlouhodobý problém s vandalem vyřešen díky dveřnímu kukátku SECUTRON DOORGUARD
Dlouhodobý problém s vandalem vyřešen díky dveřnímu kukátku SECUTRON DOORGUARD

V našem bytě jsme už několik let bojovali s jedním floutkem, který dělal neplechu, kde to jen šlo. Škody, které za ty roky působil, se již vyšplhaly řádově do statisíců, a nezpůsoboval škody jen u nás. Zná...

Nemilé překvapení ve vlastní restauraci
Nemilé překvapení ve vlastní restauraci

Zvětšili jsme blog o novou rubriku, v níž vám budeme poskytovat reálné příběhy, zážitky a zkušenosti našich zákazníků se tajnými kamerami a dalšími výrobky z našeho obchodu. Tady je první z takovýchto...

Líbil se Vám tento článek?
Nepoctiví zaměstnanci v baru či restauraci Nepoctiví zaměstnanci v baru či restauraci Jak se bránit proti vydírání? Jak se bránit proti vydírání?

Diskuze

Téma zatím nikdo nekomentoval.

Do diskuse mohou přispívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Nejširší nabídka

Přes 5000 produktů

​Zakázková výroba

Od návrhu po realizaci

Diskrétní doručení

Bez údajů o eshopu

​Specialista v oboru

Více než 10 let v oboru